NTL – nízkotlak, STL – středotlak (výstavba, rekonstrukce, servis)

 • domovní rozvody a zařízení v bytech, rodinných domech, restauracích, školách apod.
 • plynovody venkovní a vnitřní(od hlavního uzávěru ke spotřebičům)
 • kotelny na plynná paliva do 50kw a nad 50kw
 • průmyslové plynovody
 • veřejné plynovody
 • revize plynovodů
 • porevizní opravy
 • tlakové zkoušky plynovodů a zkouška provozuschopnosti
 • přeložky plynovodů
 • regulace tlaku
 • projekty plynovodů
 • cejchovní výměny plynoměrů
 • propojovací práce všech dimenzí, materiálů a tlakových poměrů
 • stoplování středotlakých ocelových plynovodů a přípojek do DN50
 • bezodstávkové provádění propojovacích prací všech dimenzí, materiálů a tlakových poměrů

Revize plynu, plynoservis, kontrola plynových rozvodů jak a často?

 • rozvody plynu, kontrola plynových rozvodů 1x / rok
 • komplexní revize plynu 1x / 3 roky
 • servis plynových spotřebičů 1x / rok
 • revize tlakových nádob s plynem 1x / rok
 • technická prohlídka kotelny a topného systému 1x / rok