plynařská pohotovostní služba

Nabízíme pohotovost:

  • plynovodní zařízení, přípojky
  • odběrná plynová zařízení, domovní plynovody
  • průmyslové plynovody
  • detekce a odstraňování úniků
  • porevizní opravy
  • havarijní odstávky